Frognerseteren

Frognerseteren er kjent for mange som inngangsportalen til tur og skiområdene i Nordmarka. Den første bygningen på seteren, Heftye-villaen, ble oppført allerede i 1867. I 1891 ble det oppført restaurant og senere den såkalte sportshallen. Begge byggene er i tradisjonell dragestil etter arkitekt Holm Munthe.

Jømna Brug i samarbeid med Tandberg Eiendom har utviklet den nye døren som står i granittmuren på sørsiden av restaurantbygget. Siden bygget ligger i høyden, og døren er sørvendt er den kraftig eksponert for klimapåkjenninger gjennom året. Døren er derfor laget i Accoya, et materiale som tåler å bli utsatt for store fuktvariasjoner. Døren har innadslående terskel og en vindusinnlisting som tilfredsstiller kundens krav til vannavstøting.

Døren er produsert for Jømna av Hovland Trevarefabrikk AS.  

Frognerseteren en sommerdag på 1920-tallet. Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets arkiver.
Restaurantbygget i dag.
Den gamle døren
Den nye døren