Portromsdør

Portromsdøren er bygårdens ansikt utad. Portromsdørene er ofte store, tunge dører, uten terskel og er utsatt for stor slitasje. Vi lager solide dører som opprettholder det opprinnelige utseende.