Jacob Aals Gate

Bygården i Jacob Aals gate trengte nye brannsikre innerdører. Vi har laget dem.

Eldre Bygårder har dører som stammer fra en tid hvor dekor og håndverk ble høyt verdsatt. De eldre dørene tilfredsstiller ikke dagens krav til brannsikkerhet. Når det gjelder isolasjonsevne og støy så er dørene lite hensiktsmessige.

Våre moderne dører gjenskaper dørenes utsmykning og opprettholder dagens krav til brann, isolasjon og lyddemping.Dørene i en av oppgangene i Jacob Aals gate slik de ser ut i dag.
Den første håndtegningen av gammel dør, og endelig oppriss.
Gjentagelse av detaljer
Den gamle, og den nye døren.