CE-sertifisering

CE-sertifisering av branndører

EU regler krever at alle branndører skal CE-merkes.

Regelverket for dette er ikke helt på plass enda, men siste nytt er at fra 1.november 2019 er det pålagt med CE-merking av brann ytterdører.

Jømna Brug har i lang tid jobbet med branntesting i forberedelse til dette og alle brann ytterdører vi leverer i dag er CE-merket for brann.

Vi kan levere ytterdører som holder klassifiseringen EI-30.


Dokumentasjon og DOP/Ytelseserklæring for branndører finner du under fanen Dokumenter.


Innerdører:

For innerdører venter vi fortsatt på at regelverket skal komme på plass, så inntil videre leverer vi innerdører med den gamle klassifiseringen B-30.

Dette er i henhold til TEK17, likestilt med CE-merking, inntil regelverket er på plass.