Røntgendør

Våre røntgendører er av svært høy kvalitet, med massiv trekjerne og 1 mm eller 2 mm bly innlegg, som skjermer for stråling. Karm og terskel har også tilsvarende innlegg av bly, som i tillegg stikker godt ut på sidene, for overlapp med bly-innlegg i vegg.

Hvor benyttes røntgen dører?

Denne type dør benyttes hos tannleger, veterinærer og sykehus, og ellers til rom hvor det er behov for å beskytte mot stråling.

Design:

Døren har samme utvendige design som våre laminatdører, og dermed er mulighetene mange for farge og dekor. Døren er også slitesterk, og krever minimalt med vedlikehold.

Statens strålevern har det nasjonale ansvar for å overvåke, og gi anbefalinger i forbindelse med strålevern. Her vil du finne mye nyttig informasjon vedrørende stråling. Strålevernet har utarbeidet en anbefaling for bygningsmessig skjerming for ulike diagnostiske røntgenlaboratorier, og det kreves også godkjenning fra Strålevernet ved bygging av behandlingsrom. De har utarbeidet veiledning til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Vi anbefaler å lese denne informasjonen.