AS Jømna Brug 1900 – 2024 - En historie som teller over hundre år

Som navnet sier, holder vi fremdeles til på det lille tettstedet Jømna 13 km sør for Elverum i Hedmark. Mye har selvfølgelig endret seg på 124 år, men Jømna har klart å ta vare på gleden og stoltheten over kvalitet og grundighet i dagens moderne produksjon.

Det var nemlig flotte hestevogner som var hovedgeskjeften på tidlig 1900-tallet. På Jømna har tiden med rette blitt kalt ”de finere hestekjøretøyers tid”. Vi produserte alle slags store og små staselige vogner, men også hverdagslige vogner på løpende bånd. I tillegg ble det også produsert dører, vinduer, møbler og en del hjulmateriell.

På 1920-tallet tok produksjonen av dører og vinduer over.
Jømna Brug arbeidet mot det store boligbyggemerkedet i Oslo. I 1920 fikk vi oppdrag fra Oslo kommunale boligråd om å blant annet levere dører og vinduer til Ullevål Hageby, Torshov og Jessenløkken.

Fra 60-tallet ble det prioritert å satse på dørproduksjon for fullt.
Vi er spesielt stolte over at Jømna var tidlig ute med å produsere dører som tilfredstillte nye brann og lydkrav. 
Senere har dette blitt ett av våre fortrinn – produksjonen av særegne dører med både gode brann- og lydspesifikasjoner og sertifiseringer. I dag er vi kanskje best kjent for de klassiske branndørene til mange av de gamle bygårdene i Oslo.

I dag produserer vi spesialdører til mange formål.
Jømna leverer mange dører til offentlige bygninger hvor det kan være helt spesielle krav fra by- og riksantikvar om å ivareta det opprinnelige utseende. Vår spesialitet er å levere tro kopier, etterligninger, eller tidstypiske dører. Det er nesten helt opp til deg som kunde å fortelle oss hva du ønsker av dimensjoner, treslag, farger eller dekor og utsmykking.

I disse dager testes også dørene våre etter nye internasjonale og strengere EU krav.

Alle våre brann ytterdører er CE sertifiserte.


De siste årene har Jømna Brug gjennomført en rekke investeringer i maskiner og effektivitetsfremmende tiltak. Vi er i dag rundt 40 ansatte som produserer kvalitetsprodukter i en sunn og levedyktig bedrift.