Brann-Lyddør

Jømna Brug er spesialist på dekorative brann-klassifiserte dører i tre. Både innvendige dører B30 - B60 og ytterdører B30. Lydreduksjon 28dB - 38dB.

Vi skreddersyr etter dine ønsker eller kopierer gamle dører med dagens standard. Dette er ofte aktuelt i eldre bygårder, forretnings- og kontorbygg.

Alle godkjente branndører er merket med et nummerert godkjenningsmerke, som gir full sporbarhet tilbake til våre produksjonspapirer.


LYDREDUKSJON OG BRANNSIKKERHET

I flere tilfeller er det behov og krav om ekstra lydisolering. Dørene er godt egnet for flere formål:

  • Entrèdører i trappeoppganger (oppgangsdører)

  • Svalgangsdører i blokkbebyggelse

  • Offentlige bygg

  • Hoteller, moteller

  • Legekontorer, advokatkontorer m.m.